Invloed bloeizones Fryslân door corona extra belangrijk

12-09-2021 LEMMER – Een gezonde leefstijl en het gevoel van ergens bij horen draagt bij aan het welbevinden en een goede weerstand tegen ziekten. Om die reden stimuleert de provincie bloeizones in Fryslân. Tijdens een werkbezoek aan bloeizone 058 Samen Sterk benadrukte gedeputeerde Douwe Hoogland het belang van gezonde leefstijl voor zowel het individu als de maatschappij. Bloeizones zijn geïnspireerd door de mondiale Blue Zones waar mensen ouder worden én op een gezondere manier ouder worden.

Corona heeft het belang van een gezonde leefstijl en onderling contact nog eens extra blootgelegd. Met meer aandacht voor een gezond eten en voldoende bewegen kunnen leefstijl gerelateerde ziektes worden voorkomen en is de bevolking minder kwetsbaar voor ernstige gevolgen van een virussen. De provincie zet in haar bestuursakkoord geluk op de eerste plaats voor alle Friese burgers. Omdat gezondheid en onderdeel uitmaken van de mienskip hiervoor cruciaal zijn , investeert de provincie in initiatieven die een gezonde leefstijl stimuleren en de sociale cohesie versterken.

Jerrel Ramdat van het initiatief 058 Samen Sterk weet met zijn aanpak grote groepen inwoners enthousiast te krijgen om gezonder te eten en meer te bewegen. Door corona was ook 058 Samen Sterk genoodzaakt veel activiteiten af te blazen. Juist in tijden van een pandemie is een gezonde leefstijl belangrijk

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Jerrel Ramdat wit as gjin oar minsken te ynspirearjen om letterlik en figuerlik yn beweging te kommen en elkoar te moetsje. Dêrom is it sa wichtich om – no de koroanaregels mear tastean – wer mei elkoar te wurkjen oan harren sûnens en wolwêzen. Wy hoopje dat troch middel fan de bloeizone Fryslân ek oaren ynspireart reitsje troch it ferhaal fan Jerrel en de oare bloeizone inisjatyven yn us provinsje.”

In opdracht van de provincie Fryslân richt Healthy Ageing Network Noord-Nederland zich op het in beeld brengen van de zogeheten bloeizones: inspirerende initiatieven vanuit de gemeenschap die bijdragen aan een gezonde leefstijl en onderlinge verbinding. Vanuit het  bloeizone project worden deze initiatieven geholpen op basis van de ervaringen van al bestaande bloeizones. Zo worden van inwoners van Noord-Nederland, ondernemers, denkers en beslissers gemobiliseerd om bij te dragen aan een gezondere en gelukkigere regio.