Jaren ten onrechte betaald voor stroom

27-02-2022 JOURE – In 2019 had Jouregio een gesprek met de Familie Ploegstra. Toen hadden ze niet minder dan 11 ambtenaren in 5 jaar tijd gesproken en werden en waren ze geen stap dichterbij gekomen ten aanzien van hun problematiek met de gemeente. Sterker nog, de problemen zijn nu nog groter dan ooit tevoren.

De familie is al jaren bezig met een strijd tegen de gemeente vanwege in hun ogen een onterecht  stroomrekening. Jarenlang hebben zij aan de gemeente gevraagd uit te zoeken of de zogenaamde BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) registratie bij de gemeente wel klopte. Nadat een jurist achter de informatie aan was gegaan heeft de gemeente pas in 2020 toegegeven dat zij tot 10 April 2015 een trafohuisje geregistreerd stond op het adres van de Familie Ploegstra. Dit terwijl het huisje een eigen adres moest hebben in verband met de facturering van het stroomverbruik van de gemeente.

Om aandacht te vragen voor hun problemen heeft de familie Ploegstra de kracht gevonden om toch hun strijd tegen de gemeente voort te zetten. Dat de gemeente niet blij is met de familie blijkt wel uit het feit dat graag zij een gesprek wilden voeren met de portefeuillehouder. De familie besloot om naar het gemeentehuis te gaan om in gesprek te gaan. Aldaar kregen zij te horen dat zij niet welkom zijn op het gemeentehuis. Hun werd de toegang ontzegd. De politie werd ingeschakeld om hen te verwijderen.

De familie besloot contact te zoeken met hun volksvertegenwoordigers, de gemeenteraad. Daarop besloot de burgemeester zonder medeweten van de gemeenteraad, een brief te schrijven aan de familie waarin zijn worden verwittigd geen contact meer met de gemeenteraad op te nemen. Deze actie kwam later bij de gemeenteraadsleden aan het licht waarop de burgemeester zijn excuus aan hen aanbood. Ook kwam er een excuus brief voor de familie Ploegstra die twee afgevaardigde fractievoorzitters kwamen overhandigen. Niet de burgemeester zelf.

Na de brief aan de familie waarin werd aangegeven dat het College het aanspreekpunt zou zijn voor gemeentelijke zaken werd het stil. Die stilte is nu al 15 maanden gaande.

Omdat de familie de toegang tot het gemeentehuis is ontzegd is de schriftelijke communicatie uit handen gegeven aan het politiekorps. De familie Ploegstra wordt geacht de documenten die naar het gemeentehuis moeten af te geven aan een dienstdoende agent. Die gaat vervolgens naar het gemeentehuis en geeft de documenten af. Daarna krijgt deze een ontvangstbewijs van de ontvangende ambtenaar en stuurt de agent terug naar de familie. Niet alleen spreekt hier zich een communicatie drama af maar ook een persoonlijke. Zo mocht Mevr. Ploegstra de overlijdensakte van haar eigen moeder niet persoonlijk afhalen bij het gemeentehuis.

De familie is naast alle drama nog niets verder gekomen. In plaats van de In plaats van 35.000 kilowatt uur verbruik ging het gezin na 10 april 2015 naar een verbruik van 7000 kilowatt uur verbruik. Een verschil van 28.000 kilowatt uur per jaar. De schade loopt met alle procedures inmiddels in de tonnen. maar het einde lijkt nog lang niet in zicht.

Bevindingen en bewijzen
MKB registratie, EAN codeboek registratie, BAG registratie en energiebedrijf Essent komen overeen met hun bevindingen en registraties. De voormalige ambtenaren die belast waren met deze kwestie, konden ook niet anders concluderen dat de familie Ploegstra het gelijk aan hun zijde hadden en hebben. De ambtenaren die zich nu met de kwestie bezig houden geven aan de materie niet goed te kunnen te interpreteren. Ook blijkt het trafohuisje wat op hun perceel staat een agrarische bestemming te hebben. Wederom schriftelijke gegevens die niet overeen komen met de werkelijkheid.

Na een onderzoek van 7 maanden door de nationale ombudsman kwamen zji tot de conclusie dat ze niets voor familie konden betekenen. Ook de Provincie was betrokken bij de zaak, echter zien die geen reden om verdere actie of betrokkenheid bij de zaak te willen. Ondanks hun jarenlange strijd is er nog steeds geen oplossing…Voor de familie Ploegstra is het duidelijk dat zij niet op kunnen en horen op te draaien voor de financiële gevolgen die door administratieve dwalingen veroorzaakt zijn.