Kennis biotechnologie kan Nederland koploper maken

06-03-2021 LEMMER – Nederland bezit de kennis, de ervaring én de handelspositie om in Europa koploper biotechnologie te worden. Toch wordt de excellente kennis op dit moment nog te weinig te benutten. Daarom zijn er extra investeringen en betere wet- en regelgeving nodig. Dat staat in de visie ‘Toekomstpact Biotechnologie Nederland 2025’ van een coalitie van VNO-NCW, branches, topsectoren en bedrijven in de biotechnologie. Maandag 1 maart werd het pact overhandigd aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat.

Biotechnologie is cruciaal voor het succes van onder andere de verduurzaming en de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast is het belangrijk voor toekomstige groei van de economie. Uit onderzoek blijkt dat Nederland jaarlijks 30 miljard euro extra kan verdienen door de mogelijkheden van biotechnologie beter te benutten, stellen de opstellers van het rapport.

Concreet stelt het bedrijfsleven 4 actielijnen voor die de komende jaren – samen met kennisinstellingen en overheden – verder uitgewerkt zouden moeten worden.  Dat zijn:

  • meer investeren in onderzoek,
  • biotechnologie als speerpunt van het investeringsklimaat,
  • betere financiële ondersteuning van startups en scale-ups,
  • moderniseren van wet- en regelgeving.

Private partijen onderzoeken de mogelijkheid om, naar succesvol Vlaams model, een Nederlands Instituut voor de Biotechnologie op te richten. Dat instituut coördineert zowel nationaal onderzoek, met een focus op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten ten behoeve van consument en patiënt, als financiering van innovatieve projecten en jonge biotech-bedrijven.

Meer informatie is te vinden in het ‘Toekomstpact Biotechnologie Nederland 2025