Kerken massaal in de rode cijfers

30-11-2021 LEMMER – Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de kerken er financieel slecht voor staan. Een van de redenen dat de kerk minder inkomen hebben is het teruglopend aantal bezoekers. Daar hebben de corona omstandigheden ook flink aan bijgedragen. Ondanks dat de katholieke kerk het grootste kerkgenootschap is in Nederland met 3,7 miljoen leden, zijn er ongeveer nog 150.000 die daadwerkelijk naar de kerk komen.

Inkomsten
30 procent van de inkomsten zijn afkomstig van Actie kerkbalans. Twee jaar geleden haalde men middels bijdragen van de kerkleden bijna 73 miljoen euro op. Vorig jaar was dit nog 66 miljoen. De uitgaven blijven echter wel hetzelfde of nemen zelfs toe. De grootste kostenposten zijn de salarissen en het onderhoud van de (niet zelden monumentale) kerkgebouwen. Niet zelden wordt er met de gelden die er zijn belegd. Zonder het rendement van die beleggingen waren een aantal parochies al failliet zijn gegaan.

Veel parochies zijn inmiddels gefuseerd met elkaar en er zijn inmiddels honderden kerkgebouwen verkocht. Het lijkt er niet op dat de kerken op korte termijn het tij kunnen keren.