Lauwersmeerdijk verstevigd met ruim 250.000 blokken

06-08-2020 LEMMER – Het Wetterskip heeft dit jaar de Lauwersmeerdijk over een lengte van 2,4 kilometer verstevigd met ruim 250.000 Verkalitblokken. Vorig jaar werd de buitenkant van de dijk al over een lengte van 900 meter versterkt. In 2021 leveren we het laatste gedeelte van de Lauwersmeerdijk op. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Ze versterken de Lauwersmeerdijk, zodat inwoners ook in de toekomst veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren achter de dijk. De dijk krijgt nieuwe bekleding en de vorm van de dijk wordt aangepast, zodat deze beter bestand is tegen hoge golfslag.

250.000 Verkalitblokken gezet
Het Wetteskip heeft 2,4 kilometer dijk versterkt met ruim 250.000 Verkalitblokken. Vorig jaar werd al de eerste 900 meter versterkt. Ook is dit jaar het profiel van de dijk aangepast. Verkalitblokken zijn betonblokken die door een zogenoemd ’interlocksysteem’ met elkaar in verbinding staan. Ook zijn de bermen langs de onderhoudsweg aan de binnenkant van de dijk aangepakt.

Waddentribune open voor wandelaars
De nieuwe Waddentribune in de Lauwersmeerdijk is ook klaar. Vanaf nu kunnen wandelaars op deze zitplek genieten van het uitzicht over de Waddenzee. Fietsers kunnen dat vanaf april 2021, omdat ze tijdens de wintermaanden niet op de dijk mogen.

De tribune is betaald vanuit het Waddenfonds en de stuurgroep Lauwersmeer voor het project Rondje Lauwersmeer. Dit project bevordert de natuurbeleving in en rond Nationaal Park Lauwersmeer.

Blik op 2021
Deze winter werken we nog aan het herstellen van de binnenweg op de Lauwersmeerdijk en blijven er rijplaten op de dijk liggen. De aanleg van de weg levert geen risico’s op voor de veiligheid van de dijk tijdens de wintermaanden. Vanaf het voorjaar 2021 versterken we de laatste 1,1 kilometer tot aan de Cleveringsluizen. De verwachting is dat alle werkzaamheden aan de Lauwersmeerdijk medio 2021 klaar zijn.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma
In het Hoogwaterbeschermingsprogramma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.300 kilometer aan dijken, verspreid over 300 projecten in heel Nederland. Dit is het grootste dijkversterkingsproject sinds de Deltawerken.