Liander investeerd 536 miljoen in Fries stroomnet

13-04-2022 LEMMER – Liander investeert tot en met 2024 €3,5 miljard euro in het elektriciteitsnet in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland. Die enorme uitbreiding van het elektriciteitsnet is nodig om tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag naar elektriciteit en de grootschalige teruglevering van groene stroom aan het net.

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die over het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie en agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken en bedrijfsterreinen steeds meer elektriciteit.  

Liander investeert in Friesland
Liander voorziet dat tot 2031 circa 46 van de 65 Friese elektriciteitsstations overbelast raken als de netbeheerder niets doet. Om knelpunten te verhelpen en voorkomen neemt Liander in Friesland de komende drie jaar één nieuw elektriciteitsverdeelstation en extra capaciteit op twee bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder ruim 2.100 km extra elektriciteitskabel en plaatst 347 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket voor de komende drie jaar bedraagt in Friesland €536 miljoen. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, Liander werkt op diverse plaatsen al aan de voorbereidingen. 

Onderstaande infographic geeft een overzicht van locaties waar Liander in Friesland tot en met 2031 nieuwe stations bouwt en bestaande stations uitbreidt.