Liggeld openbaar vaarwater Lemmer en Sloten

25-03-2021 JOURE – Ook dit jaar kunt u met uw boot weer een ligplaats innemen in het openbaar vaarwater van onze gemeente. U betaalt hiervoor het tarief voor het zomerseizoen, winterseizoen of voor het hele jaar.

Los van de dagtarieven (o.a. passanten) zijn er speciale abonnementstarieven voor pleziervaartuigen in Lemmer en Sloten. Voor Lemmer gelden de abonnementstarieven in de Rienhaven, Zijlroede (tussen de Flevobrug en de Zijlroedebrug aan de Turflandzijde) en aan de noordoever van de Zijlroede tussen de Zijlroedebrug en de ingang van het Frieslandpark. In Sloten gelden de tarieven voor De Kapelstreek, Het Bolwerk en bij de brug aan de Rûnwei (aan de oostzijde van het vaarwater).

Het abonnement krijgt u na betaling bij de havenmeester, Binnenhaven 5, 8531 DS in Lemmer. Het liggeld geldt voor de periode 1 april 2021 tot 1 april 2022.

De tarieven en nadere informatie over de havengelden in Lemmer en Sloten kunt u hieronder vinden of kijk op www.defryskemarren.nl/liggelden.