LTO: ‘Focus op krimp van aantal dieren is nutteloos en niet constructief’

17-02-2022 JOURE – ‘De focus op krimp van het aantal dieren is nutteloos en niet constructief’; staat te lezen op de website van het LTO. Waar het hen om gaat is het toekomstperspectief voor de boeren die blijven. De vraag is hoe de volgende generatie een goede boterham kan verdienen en hoe verduurzamen agrariërs verder?

Zes op de tien boeren boven de 55 hebben geen opvolger, als een deel van hen vrijwillig wordt uitgekocht door de overheid dan betekent dat ook iets voor de dieraantallen. Krimp is – terecht – geen doel op zich van de overheid.

Veel relevanter dan de hele dag het aantal staarten tellen is het om samen aan de slag te gaan met het perspectief van de blijvers. Verduurzaming en stikstofreductie via innovatie, extensiveren, agrarisch natuurbeheer én vrijwillige opkoop en verplaatsing van boeren die dat willen. Het coalitieakkoord biedt aanknopingspunten maar er zijn fundamentele zorgen, die adresseert het LTO in gemeenten, provincies, het Rijk en in Europa.