LTO komt met alternatief voor Fries weidevogelprotocol

28-09-2021 LEMMER – LTO Noord heeft bij Gedeputeerde Staten van Friesland een alternatief ingediend voor het nieuwe protocol dat de provincie wil invoeren voor weidevogelbeheer op boerenland. De landbouworganisatie pleit samen met diverse partners voor een positieve aanpak om akker- en weidevogels te beschermen. Het Friese college denkt aan invoering van een zorgplicht uitgaand van registratie en handhaving.

De hoofdlijn van het gezamenlijke alternatief waarbij LTO Noord is betrokken betreft een vervolg op het project ‘Grutsk op ús greidefûgels’. Hierbij wordt ingezet op bewustwording via  voorlichting, kennisdeling om alle grondgebruikers actief maken in het beheer voor akker- en weidevogels. 

Veel Friese boeren werken samen met vrijwilligers van de Bond Friese voor Vogelwachten aan een betere weidevogelstand. Die boeren zouden in het nieuwe protocol van de provincie  de rekening gepresenteerd krijgen voor collega’s die daar niet in meedoen, vindt LTO Noord. Daarnaast werkt het nieuwe protocol juist in de hand dat boeren het beste uit zijn als er zo min mogelijk weidevogels op hun land zijn.

Omdat het plan van het college op veel weerstand stuitte, hebben Gedeputeerde Staten de agrarische sector gevraagd om zelf met een voorstel te komen over hoe de vogels bij landwerk beter kunnen worden beschermd. Dat voorstel is inmiddels gedeeld met de verantwoordelijke gedeputeerden. Die houden het vooralsnog in beraad. De afwikkeling van een nieuwe omgevingsverordening wordt volgend jaar verwacht.