LTO Noord: ‘Maak werk van aanpak jacobskruiskruid’

30-07-2021 LEMMER- LTO Noord stelt vast dat jacobskruiskruid oprukt in Nederland. De geelkleurige plant kan dodelijk zijn voor vee als zij die via het voer opnemen. LTO Noord vindt dat overheden meer werk moeten maken van de aanpak van jacobskruiskruid. Dat kan met een intelligent maaibeleid, waarbij specifiek gemaaid wordt op plekken waar veel jacobskruiskruid voorkomt.

Verschillende boeren hebben veel last van de verspreiding van het jacobskruiskruid vanaf wegbermen of dijken. Het jacobskruiskruid is bijna niet handmatig te verwijderen, waardoor boeren en tuinders noodgedwongen gewasbeschermingsmiddelen moeten inzetten.

De verspreiding van het jacobskruiskruid is circa15 jaar geleden op gang gekomen, toen de plant aanvankelijk in bloemrijke mengsels werd uitgezaaid. LTO Noord heeft destijds in alle provincies met de collega beheerders van het groen gesproken. Dit heeft geresulteerd in verordeningen, afspraken en convenanten waarin het probleem en het oplossen daarvan is afgesproken.

De scherpte in de uitvoering van de afspraken lijkt nu te verslappen. Het gevolg is dat de plant zich in rap tempo verspreid, met alle gevolgen van dien. Voor LTO Noord is dat onacceptabel.