LTO wil geen onderdeel zijn van nieuw op te richten landbouwcollectief

09-11-2021 LEMMER – Door verschillende partijen wordt op dit moment gesproken over de mogelijkheid tot heroprichting van een landbouwcollectief. LTO werkt op veel vlakken samen met heel veel partijen om dingen te bereiken voor boeren en tuinders, maar wil geen energie steken in een eventueel te vormen nieuw landbouwcollectief. De organisatie is wel bereid om periodiek in overleg te gaan met de agrarische vakbonden om vanuit ieders eigen identiteit en inzet tot afstemming van lobby te komen.

LTO Nederland werkt graag samen vanuit ieders eigen kracht, positie en achtergrond. Het opzetten van een extra organisatiestructuur met een eigen voorzitter en dwingende spelregels is voor LTO niet nodig. Onderlinge inhoudelijke verschillen tussen partijen in de sector zijn te groot om uniform te organiseren. Een periodiek overleg is wel zinvol en kan juist zorgen voor goede onderlinge afstemming. Daar is LTO graag toe bereid.

Voor LTO is het belangrijk dat er recht wordt gedaan aan de breedte van de sector. De plantaardige sectoren zijn bij de huidige plannen te weinig aangehaakt terwijl juist de samenwerking tussen plantaardig en dierlijk cruciaal is. Ook is het nodig meer aandacht te geven aan bijvoorbeeld de biologische landbouw en de multifunctionele landbouw.

Er komt op dit moment veel af op boeren en tuinders, daarmee is veel werk te doen door bestuurders en medewerkers om de belangen van boeren tuinders goed te behartigen. Daar wil LTO de energie vol op inzetten. Dit alles leidt ertoe dat de organisatie geen onderdeel willen zijn van een eventueel op te richten landbouwcollectief. Wel gaat LTO graag periodiek het overleg aan, maar zonder externe voorzitter, knellende regels en veel potentieel gedoe.