LTO wil nieuwe standaard voor beloning van boeren

06-04-2021 LEMMER – LTO Nederland stelt voor om nieuwe overlegtafels samen te stellen waarin op sectorniveau wordt onderhandeld met supermarkten over verbetering van de economische positie van boeren en tuinders in de toeleveringsketen. Dat voorstel heeft voorzitter Sjaak van der Tak van LTO vrijdag 2 april ingebracht in een overleg van vertegenwoordigers van boeren en tuinders, handelsbedrijven, verwerkende bedrijven en supermarkten.

LTO komt met het voorstel na gesprekken over het keurmerk Farmers Friendly. In 2020 benaderde Farmers Defence Force het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie voor supermarktformules, met het voorstel om dat keurmerk in te voeren. Organisaties die het keurmerk dragen, moeten een percentage over hun totale omzet afdragen; de opbrengst daarvan wordt afgedragen aan aangesloten boeren.

Het CBL heeft duidelijk gemaakt geen partij te kunnen zijn bij het maken van afspraken over een keurmerk, omdat mededingingswetgeving dat verbiedt. Alleen individuele winkelformules kunnen die keuze maken. In februari van dit jaar hebben Jumbo en Albert Heijn het concept Farmers Friendly afgewezen.

Het doel van LTO is standaards te ontwikkelen die de basis bieden om financiering door de markt te laten dekken via merken, keurmerken, industriestandaards én daarnaast door ecosysteemdiensten. Ultiem doel is een zowel rendabele als duurzame land- en tuinbouw, die zijn maatschappelijke opgaven oplost.

Dat zal gebeuren in samenhang met een beoogd nieuw samenwerkingsverband van verschillende Nederlandse universiteiten. Van daaruit zal een Agrifoodbusiness School worden opgericht waar de gehele keten kan leren samen te innoveren. De ambitie is om hiermee een leidende positie te vervullen in Europa als expertisecentrum.

Volgens LTO zou het ‘Wijkers en blijvers’-beleid moeten worden hersteld. “De ketenbenadering geeft kansrijke boeren de ruimte”, aldus Van der Tak. “Dat engagement gaat de private sector aan. Toewijding van de overheid is eveneens van belang: het creëren van sociale fondsen om boeren te helpen afvloeien én om kansrijke boeren plekken te helpen vinden die wijkers willen achterlaten.”

Rabobank, A-ware, FrieslandCampina, Vion, Albert Heijn en Jumbo scharen zich volgens de LTO-voorzitters achter deze aanpak. Van der Tak zal de komende tijd zijn plan bij supermarkten en verwerkende industrie verder toelichten voor draagvlak en een stevig fundament onder de voorgestelde aanpak in samenwerking met de boerensector.