LTO ziet na beweging van kabinet in stikstofdossier andere partijen aanschuiven

03-09-2022 LEMMER – De agrarische organisaties zijn onder leiding van Johan Remkes het tweede gesprek aangegaan met leden van het kabinet. LTO Nederland bespeurde wel een positievere houding van het kabinet en stelt vast dat er enkele kleine stappen in de richting van de landbouworganisaties zijn gezet.

Grote twist zit er voor de landbouworganisaties nog rondom de wijze waarop in de  wet en het coalitieakkoord de doelen en tijdspad zijn gesteld en hoe de problemen voor PAS-melders worden opgelost en kunnen worden beschermd tegen handhaving. Het kabinet heeft wel toegezegd dat stikstofruimte prioritair voor deze groep is bestemd op de prioriteitenlijst.

Volgens landbouworganisaties biedt de opstelling van het kabinet voldoende basis om op de uitnodiging voor verdere gesprekken in te gaan. Dat meldt LTO Nederland. Er zal dit keer een brede delegatie van agrarische organisaties het gesprek aangaan met het kabinet.

De landbouworganisaties zullen hun punten opnieuw onder de aandacht brengen. Ze willen geen vervroegd tijdpad naar 2030 voor het halveren van de ammoniakemissie, geen doelen waarbij kritische depositiewaarden leidend zijn, ruimte voor oplossingen via innovaties en een snelle oplossing voor bedrijven die binnen het Programma Aanpak Stikstof met een melding konden volstaan.