Madaster Materialenpaspoort voor circulaire milieustraat Lemmer

05-02-2021 LEMMER – Gister werd het Madaster Materialenpaspoort (digitaal) uitgereikt aan gemeente De Fryske Marren voor de circulaire milieustraat in Lemmer. Irona Groeneveld, wethouder afval, nam het materialenpaspoort – tijdens de Week van de Circulaire Economie – in ontvangst van Modulo Milieustraten. Het is de eerste milieustraat die in het Madaster is opgenomen. De verhoogde bordes op de milieustraat in Lemmer is gebouwd van gesloopte asfaltwegen (ecogranulaat) en heeft een hoge circulariteitsscore van 90 procent. Door de (modulaire) bouw kan het bordes in de toekomst gemakkelijk worden aangepast of verplaatst. De elementen kunnen altijd opnieuw worden ingezet en hebben een minimale levensduur van 50 jaar.

Uitzonderlijke hoge circulariteitsscore (90 procent) voor milieustraat Lemmer
De bordes op het milieuterrein in Lemmer zijn gebouwd van gestandaardiseerde modulaire U-elementen van ecogranulaat (gesloopte asfaltwegen) en heeft een circulariteitsscore van 90 procent. Deze bijzondere hoge score is door Madaster vooral toegekend voor het gebruik van gerecyclede materialen, de betonelementen, de mate van herbruikbaarheid en de lange levensduur. Deze circulaire bouw leidt tot een besparing in de sloop- en (nieuw)bouwkosten, in het gebruik van nieuwe (primaire) grondstoffen en tot een aanzienlijke Co2 besparing.

Trots!
Irona Groeneveld, wethouder afval bij gemeente De Fryske Marren: “Ik ben er gigantisch trots op dat wij het certificaat in ontvangst mogen nemen. Afval is grondstof, zeggen we op onze milieustraat. Daarom moedigen we onze inwoners aan om zo veel mogelijk restafval naar onze milieustraten te brengen. Zo gaan we slim om met schaarse grondstoffen. Als gemeente proberen we de drempel voor onze inwoners dan ook zo laag mogelijk te houden door een overzichtelijke milieustraat te bieden waar gratis restafval (voor ons grondstoffen) naartoe kan worden gebracht.” Gemeente De Fryske Marren vindt de inkoop van circulaire materialen belangrijk en is dan ook lid van de Vereniging Circulair Friesland, bestaande uit bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en (maatschappelijke) organisaties die gezamenlijk optrekken richting de circulaire economie, voor een duurzaam Fryslân en een volhoudbare wereld.

Groeneveld: “We moeten zuinig zijn op de aarde, want deze hebben wij te leen en geven wij straks weer door aan onze (klein) kinderen. Samen zetten we stappen met elkaar naar een circulaire economie. En dan is het logisch dat we de milieustraat zelf ook circulair bouwen. Van gebruikte materialen die makkelijk opnieuw zijn te gebruiken. Als gemeente hebben we daar ook een hele belangrijke rol in. Zo hebben we vorig jaar ook een pilotproject opgestart waarbij wij een circulair betonnen fiets- en voetpad (van 100% betonganulaat) door het Jolderenbos in Oudemirdum hebben aangelegd. En dit is erg geslaagd, zo blijkt na een evaluatie een jaar na de aanleg. Juist in deze week van de Circulaire Economie kunnen we deze voorbeelden laten zien als inspiratie.”

Madaster Materialenpaspoort
In het Madaster zijn de gebruikte materialen van het verhoogde bordes op de milieustraat in Lemmer vastgelegd. Het Materialenpaspoort van Madaster geeft inzicht in en transparantie over de gebruikte materialen, de hoeveelheden en de financiële- en circulaire waarde. Hierdoor wordt het veel makkelijker materialen opnieuw te gebruiken, afval te minimaliseren en de kosten van het materiaalverbruik te verlagen. De doelstelling hiervan is om afval te elimineren door afval een identiteit te geven.

Een beter inzicht in het materiaalgebruik stimuleert ook de circulaire economie. De circulariteit wordt aangegeven met de Madaster Circularity Indicator (Madaster CI) op basis van de gebruikte materialen (nieuw versus hergebruik)en de levensduur. Ook wordt er een afvalscenario in opgenomen: de mate van herbruikbaarheid en het aantal keren dat de materialen hergebruikt kunnen worden.