Meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in 2021

07-03-2022 LEMMER – De productie van elektriciteit in Nederland is in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 2,2 miljard kilowattuur gedaald naar 117,9 miljard kilowattuur. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg met 22%, terwijl de elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen met 11%. In 2021 kwam 33% van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen Een jaar eerder was dat 27%. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg in 2021 vergeleken met een jaar eerder naar 39,1 miljard kilowattuur. Dde productie van elektriciteit uit zon nam met 30% toe naar 11,4 miljard kilowattuur, de stroomproductie uit wind groeide met 17% naar 17,9 miljard kilowattuur en die uit biomassa met 23% naar 9,7 miljard kilowattuur. De gestegen elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen hangt grotendeels samen met de toegenomen capaciteit voor de productie uit zon en wind. 

Het aandeel hernieuwbare elektriciteit wordt tussen landen in de Europese Unie vergeleken op basis van elektriciteitsverbruik, volgens de Europese richtlijn hernieuwbare energie. Volgens deze methode komt het aandeel in 2021 uit op 34%. In 2020 was dit nog 26%. Nederland zit daarmee in de Europese middenmoot.

De elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen nam in 2021 vergeleken met een jaar eerder af naar 74,7 miljard kilowattuur. De productie van elektriciteit uit kolen steeg in 2021 met 72% naar 16,5 miljard kilowattuur. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde met 22% naar 55,3 miljard kilowattuur. 

Nederland heeft veel aardgasgestookte centrales. Deze hebben vooral vanaf het tweede kwartaal van 2021 minder elektriciteit geproduceerd als gevolg van de stijging van de prijs van aardgas op de wereldmarkt. De prijs voor kolen steeg relatief minder waardoor er relatief meer elektriciteit is geproduceerd uit kolen.

De invoer van elektriciteit is in 2021 met 6% gestegen naar 20,9 miljard kilowattuur. De uitvoer daalde met 8% naar 20,6 miljard kilowattuur. Hierdoor is Nederland per saldo een netto-importeur geworden.