Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

16-02-2021 LEMMER – In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan u hierbij helpen.

Fouten in gegevens melden
Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie u moet zijn. Daarom is er sinds 4 januari 2021 het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).

Waar is het MFO te vinden?
Het MFO vindt u op rvig.nl/mfo en op Rijksoverheid.nl. Op rvig.nl/mfo staan drie formulieren: voor inwoners, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. Daarmee kunt u online een melding doen.