Met name pluimveestallen leveren niet de beoogde emissiereductie op

03-11-2020 LEMMER – In een advies dat de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) onlangs heeft uitgebracht wordt bevestigd dat emissiearme stallen niet in alle gevallen de beoogde emissiereductie opleveren. Dat speelt met name bij pluimveestallen. Samen met de staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat verkent minister Schouten van Landbouw welke acties hierop ondernomen moeten worden. Van Veldhoven zal de Tweede Kamer daar voor het einde van 2020 over informeren. Dat schrijft Schouten aan de Tweede Kamer.

Het CDM keek naar de reductie in ammoniakemissie van emissiearme stallen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder stelde dat het stikstofverlies van de meeste mestsoorten op basis van het verschil in de stikstof/fosfaat-verhouding bij excretie in de stal en bij mestafvoer groter is dan het verlies dat berekend wordt met Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak.