Minder verkeer maar meer verkeersdoden

14-04-2021 LEMMER – In 2020 kwamen in Nederland 610 mensen om door een verkeersongeval. Dat zijn 51 verkeersdoden minder dan in 2019 en het laagste aantal sinds 2015. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalde het sterkst onder inzittenden van personenauto’s en nam alleen toe onder fietsers. Het aantal verkeersdoden daalde het hardst onder twintigers, dertigers en 80-plussers, en onder de verkeersdeelnemers in Noord-Brabant. In Friesland kwamen er vorig jaar 35 mensen om het leven bij een verkeersongeluk. In 2019 vielen er nog 29 verkeersdoden te betreuren.

Grootste daling verkeersdoden onder twintigers, dertigers en 80-plussers
De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. De gestage daling van het aantal verkeersdoden onder ouderen is al langer zichtbaar. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers (60-plus) hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.

Relatief meer verkeersdoden tijdens lockdown
Het was vanaf half maart minder druk op de Nederlandse wegen, onder meer omdat veel mensen thuiswerkten en er nauwelijks toeristen op de weg waren. Dat het veel stiller was op de weg blijkt uit de gegevens van de Nationale Databank Wegverkeergegevens. In de weekenden van eind maart en begin april, tijdens de eerste lockdown, was de verkeersintensiteit maar een derde van die in overeenkomstige weekenden een jaar eerder, op werkdagen was het maar half zo druk op de weg.

Vanaf half april 2020 begon de verkeersintensiteit geleidelijk weer toe te nemen, om na de zomer weer te dalen. Aan het eind van 2020 was de verkeersdrukte op werkdagen rond 80 procent van het niveau van 2019, in het weekeinde ongeveer 70 procent.