Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot houdt Rede van Fryslân

29-09-2022 LEMMER – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot spreekt dit jaar de Rede van Fryslân uit. Op 24 november deelt ze in de Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden haar visie op de toekomst van de Friese taal.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok. “Ik bin wiis mei de tasizzing fan de minister. Sy nimt de twadde Rykstaal serieus. De Fryske taal is in aktueel en relevant tema en in pylder fan ús identiteit. Hoe kin it gebrûk en de posysje fan de taal fersterke wurde? Ik bin benijd nei de fisy fan de minister.”

Bruins Slot werd in januari minister in het kabinet Rutte IV. Eerder was zij lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en lid van de Tweede Kamer.

Traditie
De Rede van Fryslân is een jaarlijkse traditie van de provincie Fryslân. Op uitnodiging van de commissaris van de Koning houdt een prominent persoon met het oog op de toekomst Fryslân de spiegel voor.

Eerdere sprekers waren Tamarah Benima, Carola Schouten, Gerrit Hiemstra, Herman van Rompuy, Pieter Winsemius, Prins Carlos de Bourbon de Parme, Olaf Koens, Gerdi Verbeet, Bernard Wientjes en Gerrit Coen Teulings.