Minister van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt verkeersveiligheidsprojecten De Fryske Marren

05-10-2021 JOURE – Gister was Barbara Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), op werkbezoek in De Fryske Marren. Aanleiding was de investeringsimpuls verkeersveiligheid vanuit het ministerie van IenW voor verkeersveiligheidsmaatregelen op het lokale en regionale wegennet. De Fryske Marren heeft € 1,2 miljoen toegekend gekregen vanuit deze regeling voor een aantal concrete maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Minister Barbara Visser kwam de realisatie van de eerste projecten bekijken en met elkaar van gedachten wisselen over de impulsregeling.

Impulsregeling geeft ruimte en versnelling
Belangrijkste gespreksonderwerp was de ervaring met de investeringsimpuls. We spraken met elkaar over de aanvraag en doorlooptijd, de criteria en de mogelijkheden voor een vervolg. Ook het combineren van budgetten is besproken en het versnellen van bepaalde maatregelen die nu mogelijk worden. Door de impuls kan onze gemeente nu bijvoorbeeld in Mirns, Bakhuizen en Rotsterhaule fietsveiligheidsmaatregelen nemen, denk aan bredere fietsstroken en een betere markering. Een ander voorbeeld is de herinrichting in Bantega, waar een kruispuntplateau wordt aangelegd. De rotonde bij Broek Zuid zorgt voor veiligheid en overzicht voor zowel fietsers als automobilisten. Bij de aanleg van de nieuwe rotonde is meteen een start gemaakt met de aanleg van de nieuwe doorfietsroute vanuit Sneek via Joure naar Heerenveen, zodat er een vlottere en meer veilige fietsverbinding komt.

Lokale maatregelen zijn van belang
Barbara Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat was enthousiast over de plannen in de gemeente: “Ook dit jaar zal het ministerie van IenW samen met gemeenten, provincies en waterschappen € 50 miljoen investeren in het verbeteren van verkeersveiligheid. Dit, omdat op gemeentelijke en provinciale wegen veruit de meeste dodelijke verkeersslachtoffers vallen. Deze € 50 miljoen is deel van het pakket van € 500 miljoen dat we voor de komende tien jaar ter beschikking hebben gesteld aan andere overheden om te besteden aan bijvoorbeeld de aanleg van veilige oversteekplaatsen of het inrichten van schoolzones. Ik ben daarom blij om met eigen ogen te zien hoe gemeente De Fryske Marren het aan hen toegekende deel van deze regeling concreet heeft besteed aan onder andere een nieuwe rotonde en verbreding van een fietspad en ik hoop dat dit de verkeersveiligheid direct zal verbeteren”

(Foto: Douwe Bijlsma)