Mogelijkheid voor een voorschot in uitkering van betalingsrechten

28-05-2022 LEMMER – Boeren en telers die in 2022 betalingsrechten van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ontvangen, kunnen een voorschot van 80% aanvragen. LTO Nederland had het ministerie van LNV hierom verzocht. Dit vanwege de fors gestegen kosten van met name energie, kunstmest en veevoer in verband met de oorlog in Oekraïne. Hierdoor kan de liquiditeit op bedrijven onder druk komen, zeker als de opbrengstprijzen achterblijven.

De betalingsrechten worden normaal gesproken pas in december uitgekeerd. Vorig jaar konden bedrijven vanwege de coronacrisis een voorschot aanvragen. Van deze uitbetaling in juli 2021 maakten bijna 10.000 ondernemers gebruik. Aanvragen van een voorschot voor 2022 kunnen van 7 tot en met 28 juni ingediend worden. Het voorschot wordt vanaf 19 juli uitgekeerd en het resterend bedrag volgt in december.