Natuurvergunning Lelystad airport vol fouten

27-03-2021 LELYSTAD – De aanvraag is zo slecht dat het nooit en te nimmer in behandeling genomen had mogen worden. Dat is de conclusie van diverse actiegroepen zoals MOB (Mobilisation for the Environment) en SATL (Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen) vinden dat de vergunning aanvraag direct had moeten worden geweigerd. Indien zij dit niet gaat doen stappen de organisaties naar de Raad van State. De organisaties zijn bereid jaren te procederen tegen de opening van Lelystad Airport als uitbreiding van Schiphol.

Schiphol heeft behoefte aan zogenaamde stikstofruimte ruimte nodig. Dat willen ze nu realiseren door stikstofruimte over te hevelen naar Lelystad airport. ‘Maar zo werkt het natuurlijk niet’, aldus de actiegroepen. Ook geven de actiegroepen aan dat er meerdere rekenfouten in de beleidsstukken staan. Ook nu verwachten de actiegroepen dat procedures over gedaan moeten worden.