Nestlé en Vreugdenhil werken samen in project Low carbon farming

03-12-2022 LEMMER – Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods werken samen in het project Low carbon farming. Zeventien melkveehouders hebben de afgelopen maanden al geëxperimenteerd met het nemen van voermaatregelen, het zaaien van kruidenrijk grasland en het opwekken van duurzame energie met als doel te komen tot een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met 50% in 2030.

Kenmerkend voor het project is het maatwerk, de samenwerking en de kennisdeling. De melkveehouders houden in de pilot de regie. Nestlé en Vreugdenhil bieden de financiële middelen en kennis om de transitie door te voeren. De bedrijven worden daarbij ondersteund door wetenschappers van de Wageningen University & Research. Het project wordt stap voor stap uitgebreid naar 250 deelnemende melkveehouders in 2030.