Nieuwe woonruimte door herbestemming

02-07-2022 JOURE – De provincie Fryslân stelt 1,3 miljoen euro beschikbaar voor het bouwen van zelfstandige woningen in bestaande vrijkomende gebouwen. Zo kan snel nieuwe woonruimte worden gerealiseerd en krijgen leegstaande gebouwen een nieuwe functie. De regeling wordt op 1 juli 2022 opengesteld. 

De provincie verwacht dat de regeling voorziet in een behoefte. Eerder kon de Regeling Herbestemming en Sloop in 2018 namelijk rekenen op veel belangstelling. Eén van de onderdelen van deze regeling is permanente aanpassing van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor onbepaalde tijd. Het kan daarbij zowel gaan om woningen in dorpen als steden. Hiervoor is in totaal € 960.000,- beschikbaar.

Een ander onderdeel van de regeling gaat over het realiseren van tijdelijke zelfstandige woningen. Dit deel van de regeling maakt het mogelijk gebouwen voor maximaal vijftien jaar tot zelfstandige woningen te transformeren. Volgens de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) mag een tijdelijk gebouw maximaal 5 jaar worden geplaatst op basis van een tijdelijke vergunning. Door een aanpassing in de Crisis-herstelwet (Chw) is deze periode verruimd naar 15 jaar. Voor deze zogeheten flexwoonruimte is in totaal € 225.000,– beschikbaar.

Door op deze manier bestaande gebouwen snel en op duurzame wijze te transformeren, kan snel nieuwe woonruimte worden gerealiseerd. Bijkomend voordeel is dat door leegstaande gebouwen een nieuwe bestemming te geven ook verpaupering binnen dorpen en wijken kan worden voorkomen. Dit komt de leefbaarheid ten goede.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Troch it brûken fan besteande gebouwen kinne we fluch nije wenten meitsje, faak tichteby foarsjennings. Boppedat binne dêrfoar meastentiids minder boumaterialen noadich. Krekt omdat it gebou der al stiet en somtiden al mei ienfâldige oanpassingen geskikt makke wurde kin om as selsstannige wenning brûke te kinnen.”

Meer informatie: www.fryslan.frl/herbestemmen