Noordelijke subsidies voor rechtvaardige transitie naar groene economie

16-10-2022 LEMMER – De eerste twee subsidies van het Europese Just Transition Fund (JTF) kunnen vanaf begin 2023 aangevraagd worden. Door het fonds kunnen Noord-Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen starten met de transitie naar een fossielvrije economie. Dit biedt kansen voor innovatieve ideeën, bijvoorbeeld voor schonere brandstof, nieuwe opleidingen en omscholing. En het levert nieuwe werkgelegenheid op. De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s helpen ondernemers graag hun plannen met deze subsidie te versnellen.

Gedeputeerde Friso Douwstra vindt deze noordelijke aanpak belangrijk: “Ook in Fryslân zetten we in op de transitie naar een duurzame samenleving. Dat doen we samen met de provincies Groningen en Drenthe en de regio Emmen waar de nood het hoogst is door de gascrisis. We staan samen aan de lat voor deze uitdagingen.”

Kun jij ook subsidie aanvragen?
Tot 2027 kunnen meerdere subsidies uit het JTF aangevraagd worden. De subsidies zijn met name bedoeld voor sectoren die getroffen worden door het stoppen van de gaswinning in Groningen. Denk hierbij aan bedrijven in de productie van, distributie van of handel in aardgas. Dit kunnen ook Friese bedrijven en kennisinstellingen zijn. De voorwaarde is dat zij samenwerken met bedrijven en organisaties in de regio Emmen of de provincie Groningen en dat de resultaten in die regio’s landen.  

Eerste twee subsidies: Investerings- en opleidingsregeling en Valorisatieregeling
De Investerings- en opleidingsregeling is gericht op investeringsprojecten in de proces- en maakindustrie. De subsidie is bedoeld om de regionale economie minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en industrie met hoge CO2-uitstoot (koolstofdioxide). Projecten versnellen de overgang naar een klimaatneutrale economie en versterken vergroening of innovatie. Om- en bijscholing van werknemers stoomt nieuw en bestaand personeel klaar voor de toekomst. Daarmee groeit de werkgelegenheid. De Valorisatieregeling betreft een oproep voor nieuwe kennisprojecten (valorisatie) waarbij nieuwe kennis en kunde wordt ingezet en waarvan de resultaten in de provincie Groningen of de regio Emmen landen.

Alvast aan de slag?
Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen in Fryslân, die vast samen met partners in Groningen, Drenthe of Emmen met nieuwe projecten willen starten, kunnen voor advies contact opnemen met: info@fryslan.frl | 058-292 59 25. Na de genoemde twee subsidies volgen er meer de komende maanden. We denken graag mee met de mogelijkheden voor jouw idee of oplossing.

Meer informatie: Europese Fondsen