NVWA: Ruim 450 publieke meldingen vanwege hittestress bij dieren

10-10-2022 LEMMER – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ontving in afgelopen zomer in totaal 453 publieke meldingen over hittestress bij dieren. De meeste (427) gingen over gebrek aan schaduw en drinkwater voor dieren in de weide. Na beoordeling op ernst van de situatie en compleetheid van de meldingen, is ruim 40 procent (189) ter inspectie aangeboden. Dit leidde bij weidedieren tot 12 schriftelijke waarschuwingen. Daarnaast verrichte de NVWA tijdens de hitte 200 inspecties op dierenwelzijn tijdens transport, waarvan vier niet conform de transportverordening waren.

Van alle binnengekomen meldingen over hittestress bij weidedieren zijn 98 situaties door inspecteurs ter plekke beoordeeld. Niet alle meldingen waren bruikbaar of leidden tot vaststelling van een overtreding. Bijvoorbeeld omdat exacte locatiegegevens ontbraken of omdat de aard en ernst onvoldoende was vast te stellen. In 12 gevallen is een overtreding vastgesteld, waarop een schriftelijke waarschuwing is gegeven. In nog eens 15 gevallen was sprake van een bijna-overtreding en kon de situatie – op aanwijzing van de inspecteurs – direct worden hersteld om hitteleed te voorkomen.

Tijdens de hitteperiodes deed de NVWA ook 200 controles op het vervoer en bij aanvoer van dieren op slachterijen op basis van de transportverordening. Bij verwachte buitentemperaturen boven de 33 graden was het mogelijk om dieren eerder aan te voeren bij slachterijen bij relatief lagere temperaturen. Verder mogen bij hogere temperaturen minder dieren per wagen worden vervoerd en moet de ventilatie van de wagen én in de stallen van het slachthuis in orde zijn. Van de 200 uitgevoerde inspecties op vervoer werd viermaal een tekortkoming geconstateerd, die deels hitte-gerelateerd waren. Dit leidde tot een mededeling ter plaatse, twee schriftelijk waarschuwingen voor administratieve overtredingen en een schriftelijke waarschuwing voor meerdere niet-werkende ventilatoren. Daarbij werd geen aantasting van het dierenwelzijn geconstateerd. 

Er waren afgelopen zomer berichten in de media over hittestress bij varkens. Uit beelden van dierenrechtenorganisatie Eyes on Animals bleek dat het dierenwelzijn tijdens het wachten op transport naar een slachterij niet op orde was. De NVWA heeft tijdens zijn inspecties bij het betreffende slachthuis niet dezelfde waarneming kunnen doen. Daarom heeft de NVWA onder andere de ruwe beelden en data opgevraagd om te onderzoeken of op basis daarvan alsnog kan worden gehandhaafd. De NVWA handhaaft hierbij op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 1/2005 (de Transportverordening) en de nationale regels voor dierenwelzijn uit de Wet Dieren.