Officiële opening jubileumjaar Statenzaal

07-03-2021 LEEUWARDEN – Afgelopen week was 125 jaar geleden dat de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden in gebruik werd genomen. Om dit te vieren opende de commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok afgelopen donderdag het jubileumjaar. De commissaris van de Koning hield een toespraak over de geschiedenis en betekenis van de zaal. Daarna onthulden de burgemeesters van Vlieland en Terschelling twee glas-in-loodramen die ter ere van het jubileum zijn ontworpen.

Activiteiten
Er wordt tijdens het jubileumjaar, dat eindigt op 3 maart 2022, op verschillende momenten aandacht geschonken aan het 125-jarig bestaan van de zaal. Normaal is de Statenzaal alleen geopend tijdens vergaderingen van Provinciale Staten en bij officiële ontvangsten en speciale rondleidingen. Tijdens het jubileumjaar is de zaal vaker toegankelijk voor publiek. Zo kunnen verenigingen en organisaties de historische debatzaal gebruiken om te vergaderen. Bovendien is het binnenkort voor iedereen mogelijk om een virtuele tour te maken door de zaal. Komend jaar wordt ook een wedstrijd uitgeschreven voor één bijzonder huwelijk, te sluiten door de commissaris van de Koning.

De commissaris van de Koning: Het 125-jarig bestaan van de Statenzaal is een mooi moment voor een terugblik, maar vooral ook een moment om naar de toekomst te kijken. De zaal is het democratisch hart van de provincie en is er voor iedere inwoner van Fryslân.

De zaal is bovendien één van de mooiste monumentale ruimten in onze provincie, daarom wordt de Statenzaal in dit jubileumjaar voor verschillende gelegenheden opengesteld voor de Mienskip.”

Achtergrond
Op 3 maart 1896 opende de toenmalige commissaris van de Koningin Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten de Statenzaal in Leeuwarden. De debatzaal is sindsdien het middelpunt van het provinciaal bestuur. De zaal vertelt het verhaal en toont de kracht van de Friese Mienskip. Speciaal voor dit jubileumjaar heeft de provincie opdracht gegeven aan kunstenares Annet Midwoud voor het ontwerpen van twee glas-in-loodramen met de wapens van Vlieland en Terschelling. In de twaalf glas-in-loodramen die de Statenzaal rijk is, zijn de wapens van diverse Friese gemeenten te zien. Vlieland en Terschelling ontbraken echter, omdat de twee Waddeneilanden pas in 1942 bij Fryslân werden gevoegd.