Onderzoek naar effecten van plastic afval in de landbouw

15-10-2021 LEMMER – Binnen het Europese project MINAGRIS wordt onderzoek gedaan naar de effecten van plastics op de gezondheid van de bodem voor de landbouw. Daarbij worden experimenten uitgevoerd in 11 studiegebieden in Europa, waaronder ook in Nederland. Hierbij wordt nauw samengewerkt met diverse belanghebbenden uit de landbouwsector.

Plastic wordt in de landbouw op vele manieren gebruikt. Zo bevat landbouwfolie, dat wordt gebruikt om onkruid te bestrijden, vaak plastic. Evenals tractorbanden en sommige middelen die in de landbouw worden gebruikt, zoals zaden en gewasbeschermingsmiddelen die soms zijn gecoat met een plasticfilm.

De gevolgen van het gebruik van al deze plastic bevattende producten en de daarbij achter blijvende plasticresten in de bodem zijn grotendeels onbekend. Vooral ook in combinatie met andere verontreinigende stoffen, zoals pesticiden en geneesmiddelen. Het project MINAGRIS moet daar meer kennis over opleveren.

Zodra de effecten van plastics op de gezondheid van de bodem en het gewas zijn onderzocht en er methodes zijn ontwikkeld om de mate van plasticvervuiling in de bodem vast te stellen, zullen de projectpartijen ook adviezen en aanbevelingen opstellen voor een transitie naar verminderd gebruik van plastic materialen in de landbouwsector.

Onderzoekers zijn ook verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met verschillende belanghebbenden, het uitvoeren van bodembiodiversiteitstudies, chemische risicobeoordelingstaken, en het in kaart brengen van transportwegen van microplastics in de bodem en de effecten ervan.