Onderzoek naar kansen voor preventie van faunaschade door ganzen

08-04-2022 LEMMER – Ganzen kunnen veel schade aanrichten aan grasland en gewassen. Dat kan grote impact hebben op de oogst. Daarom onderzoekt de Uitvoeringsorganisatie voor de gezamenlijke provincies (BIJ12) hoe de faunaschadepreventie en bestrijding binnen het huidige beleid verbeterd kan worden. Doel van dit onderzoek is beter in te kunnen spelen op de behoeftes van agrariërs, faunabeheerders en uitvoeringsorganisaties. Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder boeren.

Het invullen van de enquête duurt maximaal 15 minuten. De inbreng van boeren wordt vertrouwelijk en anoniem verwerkt. De resultaten van het onderzoek komen naar verwachting deze zomer beschikbaar.