Onderzoek naar roofdieren in Zuidwest Friesland

09-02-2021 LEMMER – Rijksuniversiteit Groningen wil onderzoek doen naar roofdieren in Zuidwest Friesland. Het onderzoek zal zich vooral richten op de weidevogels. De populatie heeft duidelijk last van roofdieren die zich in dit gebied bevinden. In totaal willen de onderzoekers 120 wildcamera’s inzetten.

De camera’s moeten meer inzicht geven in het leven van de roofdieren en hoe zij zich gedragen in drie verschillende gebieden. Daarbij gaat het vooral om landerijen die niet of nauwelijks gebruikt worden tot landerijen wat intensief wordt gebruikt en alles wat daar tussenin zit. Daarnaast wordt ook gekeken naar bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt.

De grutto populatie is de afgelopen jaren flink gedaald. Om dit aantal weer naar een gezond niveau te krijgen zou er vijf keer zoveel grutto’s uitgebroed moeten worden. Ook zal er onderzocht worden waaraan de vogels buiten het broedseizoen aan overlijden.