Ontwerp herinrichting driesprong Huisterheide definitief

16-04-2022 SINT NICOLAASGA – De kruising van de Langwarderdyk en Huisterheide tussen Sint Nicolaasga, Scharsterbrug en Langweer wordt opnieuw ingericht. Het definitief ontwerp is inmiddels vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Naar verwachting is de herinrichting eind 2022 uitgevoerd.

Voordat we met een nieuw ontwerp aan de slag gingen, hebben we gesproken met belangstellenden, gebruikers van deze driesprong, en (direct) omwonenden. Dit om een goed beeld te krijgen wat er bij de inwoners speelt en wat zij als wenselijk zien voor de herinrichting. Hun input is voor zover mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp. Het nieuwe ontwerp zorgt ervoor dat het een verkeersveilige kruising wordt met een prima voorziening voor het openbaar vervoer, waarbij rekening is gehouden met het gebied.

Meer informatie vindt u op onze webpagina ‘Aanpak driesprong Huisterheide’.