Ook in 2023 lager tarief voor kleine biologische bedrijven

03-11-2022 LEMMER – Ook in 2023 kunnen kleine, biologische bedrijven weer gebruik maken van het speciale tarief voor kleine bedrijven. Om deel te nemen moet een bedrijf volledig biologisch zijn en geen activiteiten voor niet-biologische producten kennen. Daarnaast moet de biologische omzet over het boekjaar 2022 aantoonbaar lager zijn dan 50.000 euro. 

De jaarlijkse bijdrage is voor kleine 100% biologische bedrijven lager dan voor de rest van de biologisch gecertificeerde bedrijven. Het tarief ‘kleine bio-bedrijven’ geldt voor zowel kleine landbouwbedrijven als kleine productiebedrijven die 100% biologisch produceren. Doel van het tarief is om de biologische sector toegankelijk te houden voor kleine volledig biologische bedrijven.

De lagere bijdrage voor kleine biologische bedrijven geldt alleen voor de jaarbijdrage. Het tarievenblad voor 2023 moet nog goedgekeurd worden door het ministerie van LNV, pas daarna wordt het tarievenblad gepubliceerd.