Opnieuw kritiek op RUG over aanstelling Merkuur

04-11-2022 JOURE – De benoeming van Anne Merkuur als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen is nu voor de derde maal onder vuur komen te liggen. Eerder was er al kritiek van Gofte Jensma (voormalig hoogleraar Friese taal en cultuur) en Jan Koster (bestuurslid DINGtiid) die van mening is dat Merkuur nog geen hoogleraar is maar tijd nodig heeft om in die rol te gaan groeien. Echter heeft DINGtiid nu aangegeven dat omgang met de universitaire frisistiek aan de universiteit “beschadigend voor de status van het Fries als tweede rijkstaal.

DINGtiid heeft de brief geschreven naar aanleiding van ‘verschillende maatschappelijke organisaties’ die hun zorgen hebben geuit. Zo zijn er geluiden gekomen dat de aanstelling van Merkuur niet op een goede wijze zou zijn verlopen. Merkuur (die ook raadslid is binnen Gemeente de Fryske Marren) heeft afgelopen week afscheid genomen als bestuurslid van DINGtiid aan de RUG les te gaan geven. Echter is er ook nog een vraag over haar aangestelde positie als docent voor 0,4 fte. Eerder had Gofte Jensma als leraar 1 fte. e vraag is nu wat er met de overige 0,6 fte gebeurd.

Ook is er kritiek op de RUG omdat zij tot nu toe, ondanks alle kritiek, nog niet een keer de moeite hebben genomen om te reageren. Volgens DINGtiid zou de RUG er bewust voor hebben gekozen om een gesprek over de aanstelling uit de weg te gaan. Ook hebben zij aangegeven de signalen en observaties binnenkort ook met provinciaal bestuur en het Rijk te zullen delen. Hiermee komt de aanstelling van Merkuur onder druk te staan als mede het besluit van de RUG.