Oud papier container voor alle huishoudens

25-11-2020 LEMMER -Vanaf 2021 gaat de gemeente overal het oud papier inzamelen. Tot en met december 2020 gebeurt dit voor een deel van de routes nog door scholen en verenigingen, maar in verband met de dalende prijs voor oud papier kan dit niet meer uit voor de vrijwillige inzamelaars. Vanaf 2021 neemt de gemeente daarom deze routes over en zorgen we ervoor dat alle huishoudens voor 1 januari (gratis) een oud papier container ontvangen.

Compensatieregeling voor verenigingen en scholen
In verband met de jarenlange inzet van de scholen en verenigingen, is er een compensatieregeling voor de inzamelaars. Op die manier houden de inzamelaars nog een tijdje een inkomstenbron. De prijs voor oud papier is vanaf 2021 in heel Europa zo’n stuk lager, dat hierdoor de kosten hoger worden dan de baten. De twintig scholen en verenigingen die nu nog inzamelen, hebben daarom allen besloten om na dit jaar te stoppen en gebruik te maken van de compensatieregeling.

Blijf oud papier inzamelen
Tot en met december blijven scholen en verenigingen nog inzamelen en kunt u volgens planning het oud papier in bundels langs de weg zetten. Dit oud papier levert nog geld op voor de inzamelaars, volgens de huidige oud papierprijs. Vanaf 2021 is de prijs lager. Omdat we willen voorkomen dat oud papier bij het restafval terecht komt, neemt de gemeente deze routes over. Papier kan op die manier worden hergebruikt en zo voorkomen we hogere kosten door onnodige verbranding van restafval.

De oud papier container is gratis
Een deel van de huishoudens in De Fryske Marren heeft al een oud papiercontainer. De resultaten hiermee – qua hoeveelheid oud papier dat wordt opgehaald – zijn goed. Ook de huishoudens die nu nog geen oud papiercontainer hebben, ontvangen deze de komende weken gratis. U ontvangt hier binnenkort een brief over. De container gaat vanaf januari 2021 in gebruik; oud papier wordt één keer in de vier weken opgehaald. De inzamelingsdata staan vermeld op de nieuwe afvalkalender 2021.

Oud papier kan ook gratis naar het milieuterrein
U kunt oud papier tussendoor ook gratis kwijt op onze milieuterreinen. Dat geldt ook voor veel andere afvalsoorten zoals grof huishoudelijk afval, glas, elektrische apparaten, metaal, KCA (klein chemisch afval), textiel en natuurlijk ook het groene afval. Voor het wegbrengen van deze afvalsoorten betaalt u niets en wij zorgen ervoor dat deze grondstoffen gerecycled worden.