Pakhuis Krim te Joure zal per inschrijving worden verkocht

19-03-2021 LEMMER – Op 11 augustus 2020 heeft het college besloten het pakhuis aan de Krim 2 in Joure te verkopen. Nu is de gemeente op het punt gekomen het pakhuis te verkopen. Vanwege grote belangstelling wordt in dit advies geadviseerd het pakhuis door middel van een verkoop bij inschrijving te koop aan te bieden.

Veel geïnteresseerden hebben naar aanleiding van het lezen van het artikel in de krant contact met ons
gezocht. Onder andere vanwege de mooie locatie, het karakteristieke pand en de mogelijkheid om het
pand te kunnen bewonen is voor burgers reden om meer te willen weten over de verkoop van het pand en
een kans te krijgen om het pand te kopen. Het pand wordt door middel van een verkoop bij inschrijving verkocht
Vanwege grote belangstelling voor het pand, mede door het feit dat het college medewerking verleent om
de bestemming te wijzigen naar ‘’wonen’’ wordt geadviseerd het pand te verkopen door middel van een
verkoop bij inschrijving.

Het pand wordt te koop aangeboden op de website en vastgoednieuwsbrief. Het aantal parkeerplaatsen moet voldoen aan de parkeernormen. Uit de berekening van de parkeerbehoefte blijkt dat voor een vrijstaande woning 3 parkeerplaatsen benodigd zijn. Het pand had eerder een andere functie, waarvoor 2 parkeerplaatsen benodigd waren. Dit betekent dat onder de streep dat er extra parkeerplaats benodigd is voor de nieuwe functie van het pand. Deze parkeerplaats moet ondergebracht worden in de openbare ruimte, bijvoorbeeld aan ’t Zand of de Kolkstraat.

De parkeerdruk in deze straten is op dit moment nog hoog, maar er zijn plannen om de parkeerdruk te verlagen, waardoor meer ruimte ontstaat voor bewoners. De parkeerplaats onderbrengen in de openbare ruimte, is dus een
goede mogelijkheid.