Plan van aanpak dierenwelzijn en hitte in voorbereiding

28-07-2021 LEMMER – Minister Schouten van LNV werkt aan een plan van aanpak dierenwelzijn en hitte. Het plan  moet richting en inzicht geven voor de inzet op de korte, middellange en lange termijn. De minister verwacht het plan van aanpak voor het einde van het jaar aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden. Een inventarisatie die aan de basis ligt van het plan heeft Schouten nu al naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de Wet dieren en onderliggende regelgeving zijn al voorschriften vastgelegd om hittestress bij landbouwhuisdieren te voorkomen, schrijft de minister. Voor een aantal bepalingen onderzoekt zij echter hoe dit nog verder kan worden geconcretiseerd om ook de NVWA-inspecteurs te helpen.

De NVWA heeft de handhavingslijn met betrekking tot bescherming van dieren in de wei bij extreme hitte aangescherpt. Op basis van de handhavingservaringen van deze zomer beoordeelt Schouten of er aanscherping van wetgeving nodig is. Ook wil ze met een aantal gemeenten en andere relevante partijen mogelijke oplossingen verkennen voor de problemen die spelen met vergunningen voor het realiseren van beschuttingsplekken in de wei.

Schouten wil normen in de wet opnemen voor de controle op nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie. Ze verwacht dat volgende zomer afgerond te hebben. De minister wil ook meer zicht krijgen op uitzonderlijke sterfte in periodes met hitte. De NVWA is met Rendac in gesprek over de mogelijkheden voor een gegevensleveringsovereenkomst, onder andere over het gebruik van kadavercijfers voor het monitoren van sterfte.

Het ministerie van LNV onderzoekt nog op welke manier uitvoering kan worden gegeven aan het wettelijk vastleggen van een maximale wachttijd van 15 minuten bij een slachterij, zoals de Tweede Kamer onlangs in een motie heeft gevraagd.