Plan vitale logiesaccommodaties bereidt sector voor op toekomst

07-07-2021 LEMMER – Logiesaccommodaties in Fryslân kunnen nog beter worden toegerust op de toekomst. Om dat te bereiken moet ingezet worden op vernieuwing van bestaande onderkomens en het slim ontwikkelen van nieuwe bij Fryslân passende verblijven. Met het Actieplan Vitale Logiesaccommodaties gaan Toerisme Alliantie Friesland (TAF) en de provincie deze ontwikkeling stimuleren. De Provincie trekt anderhalf miljoen euro uit om goede plannen een stap verder te brengen.

De logiessector in Fryslân kan zich goed meten met die in de rest van Nederland. Maar stilstand is achteruitgang en om onderscheidend te blijven, moet nu al worden gewerkt aan de toekomst. Bijvoorbeeld door in te zetten op spreiding in tijd (seizoensverbreding) en regio (nieuwe bestemmingen) of door experimentele ontwikkelingen te verwelkomen.

Bij het laatste kan men denken aan een dorp dat zelf een hotel of camping runt. Ook kan een vakantiepark met huisjes worden ondergebracht in een coöperatie zodat het sociale aspect kan bestaan naast belangen van recreatie en economisch gewin. In alle gevallen zullen plannen moeten passen in het Friese landschap en duurzaam moeten zijn.

Het Actieplan Vitale Logiesaccommodaties kwam tot stand na gesprekken met ondernemers, sectorspecialisten en TAF. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder is blij met de ambitieuze aanpak: “Het is belangrijk dat onze gasten een uitstekende indruk krijgen van Fryslân en zich welkom voelen. Dat begint natuurlijk op het adres waar ze verblijven: in earste goede yndruk kinne jo mar ien kear jaan. Daarom stimuleren we een gezonde doorontwikkeling van deze sector”. Uiteindelijk moet het plan leiden tot een levendige, eigenzinnige en gezonde Friese logiessector die bijdraagt aan de brede welvaart van zowel inwoners als toeristen.

De uitvoering van het plan gaat dit najaar van start. In de tweede helft van 2023 moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn. Het volledige plan is te vinden op www.fryslan.frl/gastvrij/