Plan voor flexwoningen bij Joure gaan voorlopig niet door

30-06-2022 JOURE – Tijdens het ‘Petear’ (commissie vergadering) van de gemeenteraad werd gister al snel duidelijk dat het plan om een 150-tal woningen te creëren langs het traject van de (oude) A7, op weinig steun kon rekenen. Waar de wethouder de mogelijkheden graag wilde laten onderzoeken om te kijken of dit een goede optie zou zijn was de gemeenteraad duidelijk.

In de vergadering waren er diverse argumenten te horen als: ‘Er is geen onderzoek gedaan naar welke mogelijkheden er nog meer zijn…’ ‘Er is geen rapport waaruit er geconcludeerd kan worden dat dit de beste plaats is voor nieuwe woningen’ en ‘Waarom geen woningen dichter bij het centrum van dorpen zodat integratie van de bewoners makkelijker plaats kan vinden’.

Slechts 2 partijen wilden nog onderzoeken of de locatie inderdaad tot de mogelijkheden behoren echter behaalden deze de meerderheid niet. Plannen voor nieuwe woningen zullen nu worden overgelaten aan de nieuwe coalitie.