Producenten verwachten forse prijsstijging voor aardappelen

12-11-2021 LEMMER – De Producentenorganisatie Consumptieaardappelen heeft een inschatting gemaakt voor de ontwikkeling van de kostprijs van consumptieaardappelen in 2022. De berekende kostprijs, inclusief een marge voor de teler, komt bij aflevering eind juni uit boven 25 euro per 100 kilo. 

In 2022 worden telers op vele fronten geconfronteerd met hogere kosten. Kunstmest, diesel en gas en stroom worden behoorlijk duurder. Ook de machinekosten en de kosten voor de aardappelbewaring nemen toe. In de berekening van de kostprijs zijn de kosten voor beregening nog buiten beschouwing gelaten.