Provincie onderzoekt mogelijkheden overbrugging aanbesteding busvervoer

28-10-2020 LEMMER – Door de gevolgen van de corona crisis zet de provincie Fryslân de huidige aanbestedingsprocedure voor de bus concessie 2022-2032 voorlopig stop. De provincie verwacht geen goede inschrijvingen van vervoerders te ontvangen om het busvervoer voor langere tijd te verzorgen.

Vervoerders worden namelijk hard geraakt door de corona crisis. Daarom worden de mogelijkheden van een overbruggingsconcessie voor 2022-2024 in kaart gebracht.

Op dit moment is het aantal reizigers met ongeveer de helft gedaald vergeleken met vorig jaar. De verwachting is dat dit de komende tijd nog meer zal afnemen. Fryslân wil kwalitatief goed openbaar vervoer blijven bieden. “Als we nu vasthouden aan het starten van een nieuwe aanbesteding voor tien jaar, kan dat ten koste gaan van de belangen van de reizigers, van het openbaar vervoer zelf en daarmee ook van de leefbaarheid in onze provincie”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Overbruggingsconcessie Fryslân 2022 – 2024
De huidige bus concessies voor het vaste land van Fryslân en de Friese Waddeneilanden lopen eind 2022 af. Het aanbieden van openbaar vervoer door een vervoersbedrijf zonder bus concessie is verboden. Daarom kijkt de provincie of er een overbruggingsconcessie kan worden verleend voor een periode van twee jaar tot de reizigerspatronen en -aantallen naar verwachting weer beter te voorspellen zijn. Het gaat hier om een zogeheten noodconcessie.

De procedure voor een overbruggingsconcessie wijkt af van de normale aanbestedingen in het openbaar vervoer. Provincie Fryslân gaat hiervoor eerst om tafel met de huidige vervoerder Arriva. De al vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding van de bus concessie 2022-2032 zal daarbij zoveel mogelijk als basis worden gebruikt.