Raad van State moet oordelen over Friese ganzenbeleid

09-05-2021 LEMMER – De Raad van State moet oordelen over Friese ganzenbeleid. Vorig jaar bepaalde de rechtbank Noord-Nederland dat het provinciebestuur de bezwaren van zes boeren tegen de schadevergoeding die zij ontvingen opnieuw diende te beoordelen. Het provinciebestuur ging tegen die uitspraak in beroep.

In Friesland zijn foerageergebieden voor ganzen ingesteld, waar de ganzen naartoe gelokt moeten worden, zodat ze elders minder schade veroorzaken. Boeren kunnen vrijwillig hun percelen aanbieden als foerageergebied. Vraatschade wordt in dat geval volledig vergoed. Buiten die foerageergebieden geldt een eigen risico van 20%. Boeren die moeite hebben gedaan om schade te voorkomen krijgen 80% van de geleden schade vergoed. Hebben ze te weinig inspanning gedaan, dan ontvangen ze geen vergoeding.

Op donderdag 6 mei werd het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland behandeld bij de Raad van State. Een woordvoerder van de provincie Friesland stelde dat een vergoeding van 80% van de schade heel ruimhartig is gelet op het feit dat er in de provincie veel ganzen zijn. Daarbij vindt de provincie dat de schade voor de 6 boeren voorzienbaar was en dat er een vrijstelling is verleend om intensief de ganzen te verjagen.

De rechtbank in Groningen oordeelde vorig jaar dat de provincie om politiek-bestuurlijke redenen het eigen risico van 5% naar 20% verhoogde. Het verhoogde eigen risico werd standaard, dus zonder uitzondering, toegepast. De rechtbank oordeelde dat de provincie de verhoging beter moest motiveren. Volgens de provinciewoordvoerder is het vanwege de vele aanvragen die worden gedaan, echter ondoenlijk om individuele afwegingen te maken voor het eigen risico.

De Raad van State doet binnen enkele maanden uitspraak.