Restaurant van De Woudfennen gesloten na overtreding

29-10-2020 JOURE – Op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân is dinsdagavond het restaurant van sauna De Woudfennen bij Joure gesloten. Het besluit werd genomen vanwege het niet naleven van de maatregelen uit de noodverordening.

Daggasten in het restaurant
De Woudfennen heeft eerder een controle gehad waarbij door de gemeente een overtreding werd geconstateerd en de regels besproken zijn. Ook bij de controle van afgelopen week hield het bedrijf zich niet aan de regels die momenteel gelden vanwege het coronavirus. Er waren twintig daggasten aanwezig in het restaurant van de sauna. Eet- en drinkgelegenheden moeten gesloten blijven. Restaurants in hotels mogen gebruikt worden door hotelgasten maar niet door daggasten.

Burgemeester Fred Veenstra heeft vanwege de overtreding de voorzitter van de Veiligheidsregio gevraagd om het restaurant te sluiten. Omdat de geconstateerde overtreding specifiek in het restaurant plaatsvond, is besloten om alleen het restaurant te sluiten. De overige ruimtes van de sauna kunnen open blijven.

Plan met maatregelen
De ondernemer moet een plan indienen waaruit blijkt dat er maatregelen worden genomen om de regels uit de noodverordening na te leven. Na goedkeuring van het plan bekijkt de voorzitter van de Veiligheidsregio of de sluiting van het restaurant kan worden ingetrokken.

Verantwoordelijkheid
Het is belangrijk dat we ons aan de regels houden voor ieders veiligheid en gezondheid. Dat geldt voor alle inwoners en ondernemers en we zien ook dat dit over het algemeen goed gaat. Gemeenten en de Veiligheidsregio zien hierop toe, dit op basis van de regels in de noodverordening.