Rijk grootste grondbezitter in Nederland

23-11-2020 LEMMER – Het Kadaster heeft een lijst opgesteld van de 300 grootste grootgrondbezitters van Nederland. Samen bezitten zij 1,5 miljoen hectare, een derde van het land, waarvan na aftrek van water en wegen 860.000 hectare vrije grond beschikbaar is. Hiervan is tweederde in handen van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Staatsbosbeheer is met ruim 220.000 hectare veruit de grootste landeigenaar van Nederland. Het grootste deel daarvan is aangewezen als natuurgebied. Het enige bedrijf in de top-10 is verzekeraar ASR. Die reikt met ruim 38.000 hectare grond tot de zesde plaats. De grootste particuliere grondbezitter is Magreta Moret-Wessels Boer, een vrouw van 81 uit Drenthe die 2.246 hectare grond bezit verdeeld over de vier noordelijke provincies.