Risico op nieuwe vogelgriepuitbraken blijft voorlopig erg hoog

19-11-2021 LEMMER – De deskundigengroep dierziekten van het ministerie van LNV acht de kans momenteel zeer hoog dat een Nederlands pluimveebedrijf besmet raakt met hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus. De trek van vogels is nog niet afgerond, en het maximum aantal overwinterende vogels is nog niet bereikt. De kans op nieuwe infecties zal de komende maanden ook waarschijnlijk zeer hoog blijven. 

Het H5N1-virus dat nu op pluimveebedrijven wordt gevonden is genetisch anders dan het virus dat in 2020 en begin 2021 werd vastgesteld. Het is heel waarschijnlijk dat dit virus met trekvogels vanuit Rusland naar Nederland is gekomen. Het RIVM geeft aan deze H5N1-variant momenteel niet direct een groot zoönotisch risico geeft.