Risico op vogelgriep is nog te groot voor opheffen ophokplicht

13-04-2021 LEMMER – De deskundigengroep dierziekten heeft op 24 maart een nieuwe analyse gemaakt van het vogelgrieprisico voor pluimveebedrijven. De deskundigengroep schat het risico dat een Nederlands pluimveebedrijf wordt besmet nog steeds hoog in, omdat er nog steeds virus circuleert in wilde vogels in Nederland. Het risico is nog niet voldoende afgenomen om de ophokplicht in te trekken. Minister Schouten van LNV zal eind april een nieuwe analyse vragen van het risico.

Op dit moment worden nog steeds besmette wilde vogels gevonden. Volgens gegevens test ongeveer 10% van het aantal vogels dat wordt ingezonden positief voor hoogpathogene vogelgriepvirus. Dat is minder dan in januari en februari, toen ruim 15% van de ingezonden vogels positief testte.

Het soort vogels dat gevonden wordt en besmet is, is anders dan bij het begin van de uitbraken in 2020: nu zijn het vaak roofvogels zoals buizerds en slechtvalken en ook andere aaseters zoals meeuwen; eerder waren het vooral watervogels. Watervogels worden nu in mindere mate gevonden. Het aantal wilde watervogels in Nederland neemt ook af; de voorjaarstrek van wilde vogels is namelijk in volle gang.

Het aantal besmette vogels in Nederland neemt af. Er is nu wel een kleine kans dat trekvogels vanuit de besmette regio in Frankrijk naar Nederland komen. De oplopende omgevingstemperaturen in Nederland zijn ongunstig voor overleving van het virus in de omgeving, maar de watertemperatuur kan nog lang laag blijven waardoor het virus in water toch nog lang kan overleven.