Ruim 300 aanvragen in eerste openstellingsronde SDE++ in Friesland

15-01-2021 LEMMER – Tussen 24 november en 17 december was het voor het eerst mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie en Klimaattransitie (SDE++). Deze eerste openstellingsronde heeft ruim 300 subsidieaanvragen opgeleverd voor projecten die bijdragen aan het terugdringen van CO2 in Friesland. Er is Nederland in totaal voor 6,4 miljard euro subsidie aangevraagd. Dat is meer dan het beschikbare budget van 5 miljard euro.

De meeste aanvragen in Nederland zijn ingediend voor de productie van duurzame energie. Binnen deze categorie hebben 3989 aanvragen betrekking op zonnepanelen. Daar is bijna 2,26 miljard euro mee gemoeid. Daarnaast is via 7 projecten ruim 2,13 miljard steun gevraagd voor projecten voor het afvangen- en opslaan van CO2.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt de ingediende aanvragen de komende tijd op volledigheid en technische en financiële haalbaarheid.