Ruim 40 procent minder reizigers in 2020

03-07-2021 LEMMER – Zo’n 9 miljoen reizigers hebben vorig jaar in Fryslân gebruik gemaakt van de regionale trein of bus. Dat is door de gevolgen van de coronacrisis ruim 40 procent minder dan in 2019. Treinen reden vaker op tijd en bussen kwamen vaker op tijd aan op de eindbestemming. Daarnaast is binnen het busvervoer de CO2-uitstoot aanzienlijk gedaald door een proef met biodiesel. Deze gegevens komen uit het jaarverslag over het openbaar vervoer in Fryslân in 2020.

Het bus- en treinvervoer in Fryslân krijgt elk jaar een waardering. In het eerste kwartaal gaven reizigers het Fryske openbaar vervoer een 7,9 wat gelijk staat aan het jaar ervoor en het landelijk gemiddelde dit kwartaal. Tijdens de overige kwartalen is vanwege de coronapandemie de reizigerswaardering niet gemeten.

Aanbod en punctualiteit
Het aantal dienstregelingsuren, zonder lijntaxi, bel- en buurtbus, in 2020 lag met 651.200 uren 2,9% lager dan het jaar ervoor. Hoewel er door de coronacrisis fors minder gereisd is, is de dienstregeling in 2020 nauwelijks aangepast met uitzondering van collegeliners en buutbussen. In 2020 zijn minder bussen op tijd vertrokken dan in 2019, wel kwamen ze vaker op tijd aan bij de eindhalte. Treinen vertrokken vaker op tijd en er vielen minder ritten uit dan in 2019.

Klantreacties, klachten en incidenten
In 2020 zijn bij Arriva een derde minder klantreacties geregistreerd dan in 2019. Door corona werd er minder gereisd, waardoor er ook minder reacties binnen zijn gekomen. Het aantal klachten lag met 1.789 een kwart lager dan in 2019 (2.391 klachten). Het aantal sociale veiligheidsincidenten is bij het treinvervoer afgenomen en in het busvervoer toegenomen.

Deze stijging lijkt een gevolg van de coronamaatregelen te zijn. Reizigers konden tijdelijk alleen achterin de bus instappen, waardoor zwartrijden is toegenomen. Daarnaast leidde het aanspreken van reizigers op het niet dragen van een mondkapje tot ongewenst gedrag jegens personeel. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder vindt dat niet acceptabel. Sinds het inbouwen van kuchschermen in de bussen neemt het zwartrijden af. Reizigers hebben weer de mogelijkheid om alsnog een vervoerbewijs aan te schaffen.

Duurzaamheid
Van juni 2019 tot mei 2021 is bij het busvervoer een pilot gestart waarbij tien bussen reden op biodiesel, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) waarmee zo’n 80% minder CO2-uitstoot kan worden verwacht. “Een mooi resultaat in een moeilijk jaar”, zegt gedeputeerde Fokkens-Kelder. Hiermee is 2,25 ton kg CO2-uitstoot bespaard. Deze pilot is verlengd tot eind 2022. Voor treinen was de CO2-uitstoot per kilometer in 2020 gelijk aan 2019. Vanaf december 2020 zal de uitstoot per kilometer aanzienlijk dalen, omdat de nieuwe WINK-treinen op biodiesel rijden.