Ruim 70% verlaging antibioticagebruik goed nieuws

20-06-2022 LEMMER – LTO is verheugd met de cijfers van antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren in 2021 van de Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit die zijn gepubliceerd. De cijfers laten, sinds het begin van het monitoren in 2009, een daling zien in de verkoop van antibiotica met 70,8 procent. Met name in de vleeskuiken-, konijnen- en varkenssector heeft de sector daarmee een flinke daling laten zien. Daarnaast blijkt uit de eerste analyses van de geitensector, die sinds 2021 wordt gemonitord, een laag gebruik van antibiotica.

“We mogen trots zijn op de veehouderijsectoren met de vandaag gepubliceerde resultaten. Ondanks dat veehouders veel op hun bordje krijgen, laten zij als sector zien dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen, en waarom Nederland qua diergezondheid voorop loopt. Hoewel antibioticaresistentie wereldwijd gezien een probleem blijft, is het doel van 70% genoemd in 2016 qua antibioticaverlaging voor de grootste groep veehouders nu al bereikt. Dat is een mooi resultaat en dat mag wel eens genoemd worden! Daarnaast blijft de sector door het gebruik van antibiotica te verminderen met focus op de hoog verbruikers  bijdragen aan de oplossing.”, aldus Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland.

In de dierlijke sectoren wordt al ruim 15 jaar gewerkt aan een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen. De vandaag gepresenteerde resultaten laten zien dat veehouders verantwoordelijkheid nemen en dat er gezamenlijk al veel bereikt is. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van colistine met 21,2% gedaald. LTO zet daar waar mogelijk in op verdere afname van het gebruik van colistine. Vanuit de portefeuille Gezonde Dieren zal de focus daarnaast blijven liggen op de structurele hoog gebruikers in de dierlijke sectoren. Door middel van onder andere projecten blijft LTO Nederland zich inzetten om ondernemers te helpen bij het verantwoord gebruiken van diergeneesmiddelen.