Ruimte meerderheid veehouders zien niets in uitkoopregelingen

25-05-2022 LEMMER – Een televisie programma heeft gezamenlijk met een agrarisch blad een onderzoek gehouden over het draagvlak onder boeren voor het stikstofbeleid van het kabinet. Aan dat onderzoek deden 548 veehouders mee. De reacties zijn weinig hoopgevend voor het kabinet. Veehouders zijn vooral geïrriteerd over de onlangs gepresenteerde uitkoopregelingen. Slechts een klein deel heeft er belangstelling voor en een meerderheid voorziet nieuwe demonstraties.

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft twee uitkoopregelingen voor veehouderijbedrijven opgesteld. Er is een generieke regeling en een regeling speciaal voor bedrijven met een hoge stikstofemissie in de omgeving van kwetsbare natuurgebieden. Van de ondervraagde boeren heeft 14% belangstelling voor de generieke regeling. Ongeveer 75% van alle ondervraagde veehouders zegt waarschijnlijk of zeker niet onder de geboden voorwaarden uitgekocht te willen worden.

Voor de tweede regeling, speciaal voor veehouders in de buurt van natuurgebieden, lijkt iets meer belangstelling. Circa 30 van de 153 veehouders met een bedrijf nabij een natuurgebied, stelt wel in gesprek te willen met de provincie over een marktconforme prijs. Slechts 10% verwacht daarbij echter een bedrag te kunnen ontvangen waar ze nog wat aan overhouden als ze de schulden hebben afgelost.

Veel veehouders missen de overtuiging en urgentie om de stikstofuitstoot in Nederland terug te brengen. Ruim 80% van de ondervraagden vindt het niet noodzakelijk dat Nederland de uitstoot in 2030 gehalveerd moet hebben, laat staan dat de landbouw meer moet doen om daaraan bij te dragen.

Er is veel weerstand bij het mogelijke vooruitzicht dat boeren gedwongen moeten stoppen als ze er niet uitkomen met de provincie. Vrijwel niemand van de ondervraagde veehouders heeft daar begrip voor. Van de respondenten voorziet 85% dat boeren in verzet zullen komen tegen het huidige stikstofbeleid van het kabinet. Circa 60% van de ondervraagden voelt zelf de neiging om te gaan demonstreren.

Minister Van der Wal ziet toch positieve punten in de uitkomsten van het onderzoek. Ze zegt goed te kunnen begrijpen dat boeren met gezond wantrouwen kijken naar wat op hen afkomt. “Ik begrijp heel goed dat niet iedereen de regelingen met enthousiasme ontvangt. Toch blijkt ook dat er een behoorlijke groep ondernemers is die openstaat voor vrijwillige uitkoop.”