RVO.nl: ‘Veehouders tonen interesse in verduurzaming’

25-10-2020 LEMMER – Tijdens de aanvraagperiode van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland al tientallen ideeën voor innovaties binnengekregen. De subsidies om stalsystemen te verduurzamen lopen tot en met 2024.

Er zijn ieder jaar 2 openstellingen van de subsidiemodules die onder de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen vallen. Er zijn 2 modules. De innovatiemodule is bedoeld voor het onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen. De investeringsmodule is bedoeld om investeringen in bewezen innovaties voor stallen te stimuleren.

Bij de eerste openstelling van de subsidie Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen zijn tientallen aanvragen ingediend. Ook willen ruim 100 pluimveehouders investeren in bewezen technieken in hun stallen, om te verduurzamen. Zij vroegen daar subsidie voor aan.

Ondernemers mogen opnieuw subsidie voor innovaties aanvragen als een eerste aanvraag wordt afgewezen. Het is dan wel van belang om de punten aan te passen, waar de eerste aanvraag op werd afgewezen. Het is nog niet bekend wanneer de tweede openstelling is.